Regulamin i polityka prywatności

Serwis24.info włącz . Opublikowano w Redakcja

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Portal Serwis24.info działa na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, zwanym dalej: regulaminem.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Serwis24.info, użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Każdy użytkownik korzystający jakkolwiek z Portalu Serwis24.info oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu: zwanego regulaminem oraz, że akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień. 


II. DEFINICJE


1. Serwis24.info - oznacza niniejszy portal internetowy.

2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

3. Portal (Portal Serwis24.info) - oznacza niniejszą platformę w całości.

4. Serwis - oznacza pojedynczy, konkretny dział usługowy portalu Serwis24.info

5. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z portalu Serwis24.info lub przeglądającą jakkolwiek inaczej jego treści

6. Materiały - stanowią wszystkie opublikowane przez Autorów, Redakcję, lub/i Administrację Portalu treści dostępne dla wszystkich użytkowników

7. Ban - oznacza blokadę dostępu do korzystania z Portalu Serwis24.info (oraz blokadę do wszystkich jego usług, działów i serwisów)

8. Zasada POST-MODERACJI - rozumiana jako redagowanie / moderowanie / modyfikowanie treści nadesłanych przez użytkowników PO ich nadesłaniu / publikacji

9. Administrator, Admin, Administracja Portalu - oznacza podmiot zarządzający Portalem

10. Redakcja - oznacza administrację portalu

11. Autor - oznacza twórce treści do danego artykułu

12. Moderator - oznacza osobę zajmującą się moderowaniem, korygowaniem i poprawianiem treści na Portalu Serwis24.info oraz jego serwisach, usługach i działach pokrewnych; upoważnioną/uprawnioną do tego przez Administrację (Redakcję) Portalu Serwis24.infoIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane być powinny przez właściwe organy sądownicze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Regulaminy, które określają szczegółowe zasady korzystania z pojedynczych usług i/lub serwisów, udostępniane są przez Portal Serwis24.info lub partnera na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług i/lub serwisów.IV. WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Każdy użytkownik Portalu Serwis24.info zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie:

a) odpowiedni / właściwy sprzęt "hardware"

b) połączenie z siecią internet

c) właściwą / odpowiednią przeglądarkę internetową

d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług i/lub serwisów


2. Ponadto Serwis24.info zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów, usług i działów dla korzystania z pełnej ich funkcjonalności mogą być konieczne dodatkowe ustawienia lub instalacja dodatkowego oprogramowania.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU Serwis24.info


1. Wszelkie zasady korzystania z portalu Serwis24.info reguluje niniejszy dokument zwany: regulaminem i polityką prywatności.

2. Korzystanie z Portalu Serwis24.info jest bezpłatne i dostępne dla każdego użytkownika sieci internet, który posiada odpowiedni sprzęt (hardware) oraz oprogramowanie (software), które w obu przypadkach użytkownik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie

3. Dostęp do Portalu Serwis24.info oraz wszelkich jego usług, działów i serwisów może zostać zablokowany osobom, które nie stosują się do zasad, o których mowa w niniejszym regulaminie

4. Użytkownicy zobowiązują się do odpowiedniego i etycznego korzystania z Portalu Serwis24.info oraz wszelkich jego usług, działów i serwisów;


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu - pod karą:

a.) nałożenia bana (blokady dostępu) na wybrany przez administratora czas, bez obowiązku informowania o tym użytkownika i podawania mu przyczyny

b.) trwałego usunięcia konta oraz treści zamieszczanych przez użytkownika, bez obowiązku informowania o tym użytkownika i podawania mu przyczyny

c.) zgłoszenia niestosownego zachowania użytkowników polskim organom ścigania


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW


1. Za wszelkie nadsyłane i publikowane przez użytkoników treści odpowiadają sami użytkownicyVIII. PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ORAZ KWESTIE ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI


1. Wszelkie treści zamieszczane przez redakcję Portalu Serwis24.info chronione są prawem autorskim.IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PROCESY KORESPONDENCYJNE


1. Korespondencję z portalem Serwis24.info użytkownicy mogą prowadzić poprzez pocztę elektroniczną o adresie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWIS24.INFO


1. Portal Serwis24.info nie ponosi odpowiedzialnosci za materiały, komentarze, zdjęcia oraz inne treści nadsyłane / publikowane przez użytkowników 

2. W Portalu Serwis24.info obowiązuje zasada POST-MODERACJI (objaśniona w pkt. II. DEFINICJE)


XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJE "COOKIES"


1. Serwis24.info informuję, że podczas korzystania z Portalu, w komputerze (lub innym urządzeniu), z którego korzysta użytkownik zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies"); dodatkowo mogą być stosowane inne technologie (np. local storage).

a) Instalacja plików "cookies" może być niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w Portalu Serwis24.info

b) w plikach "cookies" znajdują się często informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Serwisu24.info i jego serwisów; w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartości plików "cookies" nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików "cookies" nie są przetwarzane, ani przechowywane żadne dane osobowe.

3. Nasza polityka "cookies" dostępna jest pod stroną: www.Serwis24.info/Cookies

4. Portal Serwis24.info zastrzega sobie prawo do rejestrowania danych technicznych urządzeń korzystających z niego użytkowników na względu bezpieczeństwa portalu i jego serwisówXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku i/lub pobranie w każdej chwili (za wyjątkiem tymczasowych prac konserwacyjnych, kiedy portal może zostać chwilowo wyłączony dla korzystających) ze strony tej, na której regulamin został udostępniony.

2. Portal Serwis24.info zastrzega osbie prawo do umieszczania treści reklamowych w dowolnych częściach, stronach i podstronach portalu i/lub serwisów we wszystkich dopuszczalnych formach, jakie stosuje się w internecie.

3. Portal Serwis24.info zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania oraz modyfikacji niniejszego regulaminu, bez obowiązku podawania przyczyny oraz mailowego informowania o tym użytkowników.

a.) Wszelkie zmiany w regulaminie raportowane będą na stronie: [...]

4. Korzystanie przez użytkowników portalu Serwis24.info i/lub serwisów / działów i/lub usług po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.


XIII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Regulamin portalu Serwis24.info wraz z polityką prywatności jest dostępny pod stroną: www.Serwis24.info/Regulamin